راهنمای گردشگری سلامت

گردشگری سلامت  Health tourism

🌟 برخی از مطالب آموزشی تدریس شده در رشته راهنمای سلامت  گردشگری

گردشگری سلامت به افرادی اشاره می‌کند که به کشوری غیر از کشور خود سفر می‌کنند تا درمان پزشکی به دست آورند . در گذشته ، معمولا افراد از کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته به مراکز پزشکی اصلی در کشورهای توسعه‌یافته برای درمان سفر می‌کردند . با این حال ،در سال‌های اخیر , ممکن است به همان اندازه کسانی از کشورهای توسعه‌ یافته وجود داشته باشند که برای درمان‌های پزشکی ارزان‌تر به کشورهای در حال توسعه سفر ‌کنند . این انگیزه ممکن است برای خدمات پزشکی غیر قابل دسترس یا غیرقانونی در کشور اصلی باشد. گردشگری سلامت اغلب برای جراحی‌های ( آرایشی یا غیره ) یا درمان‌های مشابه است , اگرچه مردم برای گردشگری دندان‌پزشکی یا گردشگری باروری نیز سفر می‌کنند . افراد مبتلا به شرایط نادر ممکن است به کشورهایی سفر کنند که در آن ها مطالعات و درمان های بیشتری انجام شده است . اولین نمونه ثبت‌شده از افرادی که برای درمان پزشکی سفر می‌کنند , به هزاران سال پیش  برمی گردد. زمانی  که مسافران یونانی برای درمان بیماری خود به مکان های دارای چشمه های آب گرم سفر کردند.  گردشگری سلامت یکی از مهمترین الگوهای توریستی پر بازده اقتصادی است که توسط صنعت گردشگری، مقصد توریستی و بخش سلامت ایجاد شده است.

گردشگران سلامت که  به منظور دریافت خدمات پزشکی و یا سلامتی به شهر دیگری سفر می کند.به دو دسته تقسیم می شوند:

گردشگری سلامت:مسافرت برای دریافت درمان پزشکی در نهادهای تخصصی همراه با برنامه های گردشگری
گردشگری بهبود و تندرستی: افراد سالم به شهرهای دیگر سفر می کنند تا سلامت جسمی و روحی خود را از طریق دریافت خدمات خاص در نهادهای تخصصی حفظ کنند.

اهمیت گردشگری سلامت و سلامتی برای موسسات پزشکی :

🔵 گردشگری سلامت و بهبود  برای نهادهای پزشکی مزیت های زیادی دارد

🔵 بسیاری از امکانات پزشکی دارای خدمات پزشکی با کیفیت بالا هستند , اما از ظرفیت استفاده نشده بالا رنج می برند. این موسسات به دنبال مشتریانی در تمامی کشورها  می باشند.

🔵 دسترسی به بازارهای جدید با هزینه های پایین تر- بسیاری از گردشگران سلامت می توانند به خدمات پزشکی مورد نظر خود با هزینه پایین تر در کشورهای دیگر دست یابند.

🔵 دسترسی به مشتریان با توانایی بیشتر مالی و یا تمایل به صرف خدمات اضافی

🔵 بیمار بر روی خدمات و مسائل پزشکی تمرکز خواهد کرد، در حالی که طرف دیگر مراقبت از نیازهایش مانند حمل و نقل، مسکن و برنامه های مربوطه را انجام می دهد که در عوض، تمایل بیماران به دریافت خدمات توریستی اضافی را ارتقا می دهد.

🔵 برنامه های گردشگری سلامت پزشکان جدیدی را از خارج جذب می کند که می تواند تخصص کارکنان پزشکی داخلی را افزایش دهد.

راهنماي گردشگري سلامت

Health Tourism Guide

شرح استاندارد آموزش :
راهنماي گردشگري سلامت شغلی از حوزه گردشگري است که داراي شایستگی هاي : مفاهیم گردشگري سلامتوظایف راهنماي گردشگري سلامتبرقراري ارتباط راهنماي گردشگري سلامت با نهادهاي ذیربطسازماندهی و برنامه ریزي گردشگري سلامت در ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگري سلامت می باشد و با مشاغلی چون راهنماي طبیعت گردي در ارتباط است.
تعريف دقيق استاندارد (اصطلاحی) :
راهنماي گردشگري سلامت فردي است که توانایی هدایت و راهنمایی گروه مسافران درمانی براي مقاصد پذیرایی گردشگري سلامت را دارا می باشد و همچنین شناخت کافی از گردشگران پژشکی و درمانی و نحوه خدمات رسانی به آنها را دارد.
 
کد استاندارد تاريخ تدوين استاندارد طول دوره
  1393/02/14 108 ساعت
 
استاندارد آموزش
1 مفاهیم گردشگري سلامت
2 وظایف راهنمایی گردشگري سلامت
3 برقراري ارتباط راهنماي گردشگري سلامت درایران و جهان
4 سازماندهی و برنامه ریزي گردشگري سلامت در ایران و جهان
5 کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگري سلامت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *