کشاروزی > محصولات

انواع قلمه

Ø      رز هلندی
Ø      رقم سامورایی
Ø      آوالانچ سفید
Ø      آوالانچ هلویی
Ø      آوالانچ نباتی
Ø      آوالانچ نارنجی
Ø      رقم جومیلیا
Ø      رقم هات شات
Ø      رقم گلمیرا
Ø      رقم سولاری
Ø      رقم های کندی
Ø      آتوپیا
Ø      اورد رد ever red
Ø      گلادیاتور
Ø      سوربیت آوالانچ
Ø      آنجلینا
Ø      دلسه ویتا
Ø      سوربیت
Ø      مارال