دیپلم فرش

carpet3

آموزشگاه سفیردانش با هدف آموزش صنایع دستی اصیل ایرانی به صورت علمی به صورتی که حرفه آموزان پس از اتمام دوره بتوانند از مهارت خود برای اشتغال استفاده نمایند . علاوه بر این هنر های آموزشی این آموزشگاه می تواند هدیه ای گران قیمت برای همه آنهایی باشد که از ذوق هنری ایرانی برخوردار می باشند.

    

 

 

دیپلم هنر فرش

 

 

در حال حاضر دروه های فنی و حرفه ای به شرح ذیل در اموزشگاه درحال برگزاری می باشد .

• گليم باف درجه 2

• گليم باف درجه 1

• قاليبافي درجه 2

• طراح نقشه فرش

• قاليبافي درجه 1

• بافنده تركيبي قالي و گليم

• قاليباف تابلويي

 

دروس دیپلم فرش


• گليم باف درجه 2
• گليم باف درجه 1
• قاليبافي درجه 2
• طراح نقشه فرش
• قاليبافي درجه 1
• بافنده تركيبي قالي و گليم
• قاليباف تابلويي