دوره آموزشی حسابداری و مالی

در دنياي امروز كه هر روز شكل تازه اي از ارتباطات اقتصادي به وجود مي‌آيد و افراد و شركتها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و تغييرات مالي آنها بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوامل باعث مي شود كه نقش حسابداري و مالی به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهاي حسابداري براي استفاده كنندگان بيشتر مشخص گردد. نياز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت بكارگيري در فرآيند تصميم گيري مديران، مقوله‌اي اجتناب ناپذير است.

finance

 

 

در زیر لیست رشته های مربوط به حسابداری و مالی که در مجتمع آموزشی سفیر دانش برگزار می شود آورده شده است.


 

مجموعه هشتم


 

 • کاربر رایانه
 • حسابداری مقدماتی
 • حسابداری تکمیلی
 • حسابداری صنعتی درجه 2
 • حقوق و دستمزد
 • حسابداری مالی
مجموعه نهم


 

 • کاربر رایانه
 • حسابداری مقدماتی
 • حسابداری تکمیلی
 • حسابداری صنعتی درجه 2
 • حقوق و دستمزد
 • حسابداری مالی
 • مسئول سفارشات
 • سرپرست ترخیص محصول
 • کاربر امور بانکی