آموزش کشاورزی

garden_1024

آشنایی با رشته ترویج و آموزش کشاورزی

انتقال و اشاعه نواوریهای سودمند کشاورزی و همچنین دانش موجود به افراد به منظور افزایش کمی وکیفی تولید کشاورزی و بهزیستی همگانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه های ترویج وآموزش کشاورزی ضرورتی اجتناب پذیر می باشد ترویج کشاورزی علمی است کاربردی که فلسفه،اصول و مفاهیم ان از علوم رفتاری سرچشمه گرفته وبا تکنولوژی سودمند درآمیخته و به منظور انتقال نوآوریهای سودمند به جوانان وبزرگسالان در خارج از نظام اموش های رسمی در امده است کارشناسان ترویج ومروجان کشاورزی عهده دار برنامه ریزی،سازماندهی،رهبری،کنترل وهمچنین انجام فعالیت های ترویجی بوده،نیازها ومسائل روستایی وعشایری را به مراکز تحقیقاتی منتقل میسازند.آموزش کشاورزی به مجموعه ای از فعالیت ها اطلاق می گرددکه به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر برای مشاغل آموزشی دبیرستان ها ومراکز آموزش کشاورزی انجام می گردد.کارشناسان آموزش و آموزشگران مراکز و دبیرستان های کشاورزی می توانند عهده دار برنامه ریزی ،سازماندهی،ارزشیابی وسرپرستی فعالیت های آموزشی در سطح دبیرستان ها و مراکز آموزش بشوند

agriculture

 

اهداف دوره آموزش کشاورزی
دوره ی کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی یک دوره از آموزش های رسمی در نظام آموزشی بوده که دانشجویان طبق یک برنامه آموزشی مدون در طی ۴ سال در رشته ترویج وآموزش کشاورزی مهارت های لازم جهت انجام فعالیت های ترویج کشاورزی و همچنین آموزش کشاورزی را کسب می نمایند. هدف از دوره کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر اموخته های نظری، علمی،و تجارب حاصله خود در زمینه های علوم کشاورزی ،تربیتی،و اجتماعی بتوانند به عنوان کارشناس در مقام سرپرست،کارشناس ترویج،مروج کشاورزی و همچنین سرپرست، کارشناس و مربی آموزشی در مراکز آموزش کشاورزی و دبیرستان های کشاورزی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند.
نقش و توانایی فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان دوره ی کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی دارای نقش های :رهبر فنی ، آموزشگر روستایی،آموزشگر بزرگسالان، مربی آموزشی و کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی خواهند بود .توانایی اکتسابی فارغ التحصبلان پس از طی دوره شامل:توانایی ها درانتقال نواوریها ی سودمند کشاورزی،تهیه پروژه های اجرایی ترویجی ،مسئله یابی در روستا مشارکت در تهیه طرح جامع ترویج ، اداره ی فعالیت های ترویجی ، اداره دوره های کوته مدت کاراموزی و کارورزی ئ اجرای برنامه های آموزشی کشاورزی دز سطح دبیرستان و ادارره عملیات آموزشی و ترویجی و نظایر ان می باشد. فارغ التحصیلان پس از طی دوره می توانند مهارت های لازم وهمچنین مبانی نظری و عملی ترویج و آموزش کشاورزی را آموزش ودر جهت افزایش کمی و کیفی اگاهی های روستاییان و عشایر و دانش اموزان اقدام نمایند و در نتیجه در جهت توسعه کشاورزی و عمران روستایی زمینه های لازم را ایجاد نمایند.

دوره های برگزار شده در این حوزه در مجتمع آموزشی سفیر دانش به شرح زیر می باشد


◄   کشت بافت گیاهان باغی و زراعی

◄   تولید بذر گیاهان باغی و زراعی

◄   ایجاد و نگهداری فضای سبز

◄   تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی

◄   بیابان زدایی و احیای مراتع

◄   تولید محصولات ارگانیک زراعی و باغی

◄   خدمات گلخانه ای

◄    دوره های آموزشی پرورش گل رز هلندی

◄    دیپلم گیاهان دارویی

◄    جنگل کاری